در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت کدام موارد الزامی است؟


ماده۳۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم:


در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است :
۱- در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ “ قانون” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.
۲- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده ۹۸ “ قانون” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

🔷🔷🔷

همکاران گرامی سوالات خود با موضوع
(مالیات‌ بر درآمد وکلا) را با ما در میان گذارید

برای ارتباط با وکیل محسن بزرگی 

کلیک کنید!

 

برای پیوستن به کانال دانستنیهای مالیاتی وکلا
کلیک کنید! 

و سپس گزینه join را لمس نمایید

Back to Top

Template Design:Dima Group