قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب گردید.

قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387

ماده واحده ـ تبصره ذيل به ماده (946) قانون مدني اصلاحي مصوب 87/11/6 الحاق مي‌گردد.
تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده يک تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت‌هاي مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

متن ماده که در تاریخ 87/11/6 اصلاح گردیده،به شرح زیر است :

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.

توضیحی پیرامون این مصوبه :

تا قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی زوجه تنها از اموال منقول و نیز از قیمت ابنيه و اشجاری که از زوج برجا مانده بود ارث می برد. بعبارت دیگر زوجه تنها از قیمت اعیان و اشجار ارث می برد ولی در حال حاضر اگر زوج فرزنددار باشد یک هشتم و اگر فرزند دار نباشد یک چهارم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان به زوجه می رسد.

نکته مهم:بر اساس تبصره ای که در تاریخ 89/5/26 به ماده 946 قانون مدنی الحاق گردید، قانونگذار مقرر نمود مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است.

بعبارت ساده تر اگر مردی فوت کرده باشد و همسر و فرزندان وی تاکنون اموال وی را تقسیم نکرده اند ، اموال متوفی طبق قانون جدید که به نفع زنان است تقسیم می گردد.


 

Back to Top

Template Design:Dima Group