ماده واحده : دولت مكلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و كودكان بی سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یكم قانون اساسی اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لایحه آنرا برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.

تبصره : دولت باید حتی الامكان در لایحه جهت خودكفا نمودن بیمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد.

Back to Top

Template Design:Dima Group