در خبرها می خواندم که آقای حسن روشن با لحن نامناسبی «محمد سررشته داری» مدیر محترم روابط عمومی باشگاه استقلال را مورد عتاب قرار داده و ضمن «پرسپولیسی» خواندن وی ، به او توصیه کرده در کار بزرگترها دخالت نکند!

مطالب سررشته داری را مرور کردم و نه تنها حرف غیرمودبانه ای در آن ندیدم ، بلکه گفته های  ایشان را کاملا محترمانه یافتم. بنابراین نتوانستم درک کنم که علت حمله به وی چیست؟ مگر سررشته داری چه گفته که بازیکن سالهای دور استقلال را چنین برآشفته ساخته است؟

سررشته داری بعنوان مدیر روابط عمومی ، بزرگ باشد یا بزرگتر و یا پدر بزرگ!، استقلالی باشد یا پرسپولیسی ، فقط و فقط گوینده مواضع باشگاه است.مطمئن باشید پرسپولیسی بودن احتمالی او ، ضرری متوجه باشگاه نخواهد کرد ؛ زیرا او مواضع شخصی خود را در مقام مدیر روابط عمومی باشگاه رسانه ای نمی کند.اما بزرگتر استقلالی ما هم به همین میزان برای باشگاه بی ضرر بوده است؟

ادعاهای آقای روشن حتی اگر ثابت هم شوند نباید رسانه ای می شدند. ایشان ظاهراً فراموش کرده که علیه خانواده خود قیام کرده است. او را باید به دامان خانواده دعوت کرد. معنی این دعوت آن نیست که اگر خطائی کرده باشد در قالب مقررات خانواده مجازات نشود. ولی اگر علاقه ای به بازگشت نداشته باشد «استقلالی» و «بزرگتر» بودنش ، برای او مصونیتی ایجاد نمی کند.به همه حاشیه سازان و کسانی که به هر بهانه ای قصد دارند به شخصیت محبوب استقلال خدشه وارد کنند باید گفت که سپر حقوقی استقلال فعالانه فضای رسانه ای جامعه را رصد می کند و تمام موضوعات را گردآوری و جمع بندی و در پرونده مربوطه آرشیو می کند و به موقع با قاطعیت ، تعقیب کیفری خاطیان را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران آغاز خواهد کرد.

محسن بزرگی - رئیس کمیته حقوقی و دبیر کمیته انضباطی باشگاه استقلال

Back to Top

Template Design:Dima Group