در حال حاضر 8 مهمان حاضر  
Mohsen Bozorgil
Mohsen Bozorgi

 

پاسخها
  • با سلام/ مجازات زنا یکصد تازیانه و مجازات زنای محصن(مرد زن دار) و محصنه(زن شوهردار) رجم(اکنون اعدام) و مجازات اعمال دون زنا(غیر دخولی) تعزیر به تشخیص قاضی ( تا99 ضربه تازیانه) است و در صورتیکه فرد مجردی با فرد متاهلی مرتکب عمل حرامی گردد و در حین ارتکاب از تاهل فرد دیگر اطلاع داشته باشد، علاوه بر مجازات مربوطه (حد(یکصد تازیانه) و یا تعزیر(تا99 ضربه تازیانه)) به مجازات تعزیری بعنوان مجازات تکمیلی به تشخیص قاضی ، محکوم میگردد.

    ارسال شده توسط مصطفی بیکران بهشت - ال قبل

    مصطفی بیکران بهشت
پرسشهای مشابه یافت شده
Mohsen Bozorgi
Mohsen Bozorgi